غرفه Display اکسون انرژی سامیا ۹۶

توضیحات

غرفه Display اکسون انرژی سامیا در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی انرژی های خورشیدی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت اکسون انرژی سامیا با مدل Display در آذرماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین