غرفه Display باختر ۹۵

توضیحات

غرفه Display باختر در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت باختر با مدل Display در آبان ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین