غرفه Display بهرادان ۹۸

توضیحات

غرفه Display بهرادان در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت بهرادان با مدل Display در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین