غرفه Display ترابری بین المللی پرس ۹۶

توضیحات

غرفه Display ترابری بین المللی پرس در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ترابری بین المللی پرس با مدل Display در اسفندماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین