غرفه Display توحید دانه ۹۸

توضیحات

غرفه Display توحید دانه در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت توحید دانه با مدل Display در مردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین