غرفه Display جام آدینه مارال ۹۳

توضیحات

غرفه Display جام آدینه مارال در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی آرایشی و بهداشتی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت جام آدینه مارال با مدل Display در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین