غرفه Display جام آدینه مارال ۹۴

توضیحات

غرفه Display جام آدینه مارال در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی آرایشی و بهداشتی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت جام آدینه مارال با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین