غرفه Display جام آدینه مارال ۹۵

توضیحات

غرفه Display جام آدینه مارال در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی آرایشی و بهداشتی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت جام آدینه مارال با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین