غرفه Display دوار سازان آپادانا ۹۵ ۱

توضیحات

غرفه Display دوار سازان آپادانا در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی مصلی تهران

غرفه ساخته شده شرکت دوار سازان آپادانا با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین