غرفه Display رهیار گستر نوین ۹۵

توضیحات

غرفه Display رهیار گستر نوین در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه نفت

برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت رهیار گستر نوین با مدل Display  در آذر ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین