غرفه Display زرشاد ۱۴۰۰

توضیحات

غرفه Display زرشاد در سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود ۲۰۲۱)

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت زرشاد با مدل Display در ۳۱ شهریور الی ۳ مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین