غرفه Display ستاره سبز جویبار ۹۴

توضیحات

غرفه Display ستاره سبز جویبار در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ستاره سبز جویبار با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین