غرفه Display شبکه گستر کایر ۹۸

توضیحات

غرفه Display شبکه گستر کایر در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شبکه گستر کایر با مدل Display در تیر ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین