غرفه Display شیمی پژوهش صنعت ۹۶

توضیحات

غرفه Display شیمی پژوهش صنعت در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شیمی پژوهش صنعت با مدل Display در آذرماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین