غرفه Display طوفان ساز ۹۵

توضیحات

غرفه طوفان ساز Display در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت طوفان ساز با مدل Display  در مهر ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین