غرفه Display فن گستر آدان تاو ۹۶

توضیحات

غرفه Display فن گستر آدان تاو در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فن گستر آدان تاو با مدل Display در اسفندماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین