غرفه Display فومن شیمی ۹۵ ۲

توضیحات

غرفه Display فومن شیمی در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه صنعت

نمایشگاه بین المللی استان گیلان – رشت

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی با مدل Display در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین