غرفه Display فونیکس ۹۵

توضیحات

غرفه Display فونیکس در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فونیکس با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین