غرفه Display قالب سازی سعدی ۹۵

توضیحات

غرفه Display قالب سازی سعدی در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت قالب سازی سعدی با مدل Display در آذر ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین