غرفه Display قالب سازی سعدی ۹۶

توضیحات

غرفه Display قالب سازی سعدی در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت قالب سازی سعدی با مدل Display در آذر ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین