غرفه Display لاوان ۹۵

توضیحات

غرفه لاوان Display در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت لاوان با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین