غرفه Display لاوان ۹۶

توضیحات

غرفه لاوان Display در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت لاوان با مدل Display در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین