غرفه Display لاوان ۹۷

توضیحات

غرفه لاوان Display در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت لاوان با مدل Display در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین