غرفه Display نماد نیرو ۹۶

توضیحات

غرفه Display نماد نیرو در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت نماد نیرو با مدل Display در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین