غرفه Display نی نی سایت ۹۶

توضیحات

غرفه Display نی نی سایت در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی مادر، کودک و نوزاد

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت نی نی سایت با مدل Display  در شهریورماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین