غرفه Display هراز ۹۵ ۱

توضیحات

غرفه Display هراز در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت هراز با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین