غرفه Display هراز ۹۵ ۲

توضیحات

غرفه Display هراز در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

نمایشگاه برج میلاد تهران

غرفه ساخته شده شرکت هراز با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین