غرفه Display پایا نشر نیرو ۹۶ ۲

توضیحات

غرفه Display پایا نشر نیرو در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پایا نشر نیرو با مدل Display در اسفندماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین