غرفه Display پایا نشر نیرو ۹۶

توضیحات

غرفه Display پایا نشر نیرو در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی انرژی های خورشیدی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پایا نشر نیرو با مدل Display در آذرماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین