غرفه Display پویش دارو ۹۴

توضیحات

غرفه پویش دارو Display در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه تجهیزات پزشکی

مرکز همایش های رازی

غرفه ساخته شده شرکت پویش دارو با مدل Display  در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین