غرفه Display یخساران ۹۴

توضیحات

غرفه یخساران Display در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت یخساران با مدل Display  در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین