میز بازی #ZA7

میز بازی با قابلی استفاده برای میز نهارخوری ۴ تا ۶ نفره با صفحه روکش چوب طبیعی

صفحه بازی های کارتی با روکش پارچه ای مخصوص

دارای محفظه نگهداری بازی های اضافه

دارای صفحه و متعلقات چوبی دو بازی اضافه

(منوپولی – پانتومیم – مافیا) و بازی های دلخواه

شیار مخصوص نگهداری لیوان

قابلیت اجرا به صورت سفارشی در ابعاد و اشکال دلخواه