کتابخانه

جنس

چوب طبیعی کاج و پروفیل فلز سبک ۴۰*۲۰

رنگ کوره ای

ابعاد

۱۰۰*۴۵ ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر

جزئیات

رنگ و سایز قابل تغییر است.