نگاه سبز آگرین https://agrinstands.com/ مرکز تخصصی طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی و دکوراسیون Sat, 29 Jul 2023 09:32:59 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.1 https://agrinstands.com/wp-content/uploads/2018/08/cropped-Icon512-512-32x32.png نگاه سبز آگرین https://agrinstands.com/ 32 32 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی https://agrinstands.com/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%81-%d9%be%d9%88%d8%b4%d9%87/ Sat, 29 Jul 2023 09:27:18 +0000 https://agrinstands.com/?p=45955 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته در تاریخ 3 الی 6 آبان ماه 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران...

The post پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته fmcex2023

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته ۱۴۰۲ – FMCEX 2023

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته در تاریخ ۳ الی ۶ آبان ماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه کفپوش و موکت ۱۴۰۲

نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته یکی از مهمترین رویدادهای صنعت فرش و کف پوش در ایران می‌باشد. این نمایشگاه هر ساله در شهر تهران برگزار می‌شود و به عنوان یک فرصت عالی برای شرکت‌های صنعتی و تجاری در این صنعت به منظور نمایش محصولات خود و برقراری ارتباط با مشتریان و همکاران از سراسر جهان محسوب می‌شود.

نمایشگاه کفپوش و موکت یک فرصت مناسب برای کسب و کارها و تولیدکنندگان در صنعت فرش و کفپوش است. این نمایشگاه که توسط شرکت‌های معتبر و نهادهای صنعتی برگزار می‌شود، به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا جدیدترین محصولات و فناوری‌های خود را به نمایش بگذارند و با مشتریان و همکاران خود در ارتباط باشند. همچنین، این نمایشگاه به صنعتیان و فعالان در این صنعت امکان می‌دهد تا از آخرین روند و تحولات در صنعت فرش و کفپوش آگاه شوند و با سایر عوامل صنعتی ارتباط برقرار کنند.

اهداف برگزاری نمایشکاه کف پوش و موکت

نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته بیش از هزار شرکت و برند معتبر را در حوزه صنعت فرش و کفپوش به نمایش می‌گذارد. این شرکت‌ها از سراسر جهان به نمایشگاه می‌آیند و محصولات خود را در زمینه‌های مختلف از جمله فرش ماشینی، کفپوشهای وینیل، موکت، پارکت، فرش دستبافت، فرش ماشینی و غیره به نمایش می‌گذارند. همچنین، فرصتی برای معرفی فناوری‌های جدید و مواد اولیه مورد استفاده در صنعت فرش و کفپوش نیز در این نمایشگاه وجود دارد.

با حضور در این نمایشگاه، شرکت‌ها و فعالان در صنعت فرش و کفپوش فرصتی مناسب برای تبادل تجارب، ارتباط با مشتریان و همکاران جدید، برقراری روابط تجاری و افزایش شناخت برند خود پیدا می‌کنند. همچنین، با شرکت در نمایشگاه، شرکت‌ها می‌توانند از آخرین روند صنعت فرش و کفپوش آگاه شوند و رقابتی سالم با سایر شرکت‌ها در این صنعت را تجربه کنند.

به‌طور کلی، نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته فرصتی عالی برای صنعت فرش و کفپوش است تا جدیدترین محصولات و فناوری‌های خود را به نمایش بگذارد، روابط تجاری را گسترش دهد و با سایر عوامل صنعتی در ارتباط باشد. این نمایشگاه نقش مهمی در توسعه و رشد صنعت فرش و کفپوش در ایران و جهان دارد و به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای این صنعت محسوب می‌شود

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کف پوشها، موکت و فرش ماشینی appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو https://agrinstands.com/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/ Sun, 23 Jul 2023 11:37:03 +0000 https://agrinstands.com/?p=45947 دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در تاریخ 23 الی 26 مهرماه 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد...

The post دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو iran auto show 2023

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو ۱۴۰۲ – Iran Auto Show 2023

دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه تحول صنعت خودرو

نمایشگاه “تحول صنعت خودرو” هر ساله با حضور پررنگ خودروسازان بزرگ داخلی و هیات های تجاری خارجی برگزار می شود.

اهداف برگزار نمایشگاه تحول خودرو

 • حمایت از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 • ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺳﺎزی روﯾﺪاد ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو
 • اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ، اﯾﺪه و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان، ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
 • آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗولید ﺧﻮدرو
 • رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮی
 • ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ
 • ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ) و وب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﻮزش در طراحی و ساخت خودرو
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن

امید داریم دوره دوم این نمایشگاه با شکوه هرچه بیشتر برگزار شده و موجب تبادل تجربیات مابین تصمیم سازان، تصمیم گیران، صنعتگران و تمام فعالین این صنعت استراتژیک گردد.

منبع: وبسایت برگزارکننده نمایشگاه nikaatis.ir

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته https://agrinstands.com/%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88/ Sat, 22 Jul 2023 11:16:58 +0000 https://agrinstands.com/?p=45942 سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته در تاریخ 23 الی 26 مهر 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران...

The post سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته tunex 2023

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته ۱۴۰۲ – Auto Service & TUNEX 2023

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهر ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه خدمات خودرو و تزئین خودرو

بازار فروش قطعات جانبی خودرو یکی از پویاترین بازارهای جهان است و نمایشگاه تقویت و تزیین خودرو بستر بزرگی در جهت انتقال دانش و تکنولوژی، فناوری و تجارت در حوزه تقویت و تزیین خودرو می باشد.

نمایشگاه تقویت و تزیین خودرو گستردگی منحصر به فردی در گروه محصولات قابل ارائه در نمایشگاه دارد.

ارائه کنندگان محصولات و خدمات در این نمایشگاه می توانند با کنش های سازمان یافته و هماهنگ به داد و ستد کالاها، خدمات و اطلاعات با مخاطبان بپردازند.

نمایشگاه تقویت و تزیین خودرو بهترین جایگاه برای معرفی یک ایده نوین، نوآوری و نوآفرینی، اختراع و بدنه سازی است.

با حضور و با بهره مندی از فضا و امکانات ایجاد شده در نمایشگاه تقویت و تزیین خودرو، بستر و زمینه مناسبی جهت عرضه و نمایش توانمندی ها و مبادلات تجاری، سرمایه گذاری های مشترک و بین المللی محصولات خود به دست آورید.

نمایشگاه تیونکس ۲۰۲۳

تیونینگ یا اسپورت کردن خودرو:

گاهی اوقات با افرادی مواجه می‌شوید که بیش از هر چیزی به خودرو علاقه دارند. آن‌ها از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا خودروی خود را از لحاظ شتاب، سرعت و ظاهر ارتقا دهند. انجام این تغییرات در خودرو به اصطلاح «تیونینگ» یا «اسپورت کردن خودرو» گفته می‌شود.

جالب است بدانید که تیونینگ و تقویت کردن خودرو طرفداران بسیاری دارد و این در حدی است که شرکت‌های مطرح و بزرگی در سراسر جهان، تیونینگ و تقویت بسیاری از محصولات کارخانه‌های مشهور و بزرگ خودروسازی را انجام می‌دهد.

در کشور ایران افرادی که علاقه شدیدی به تیونینگ و قوی کردن خودروی خود دارند در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ هستند و معمولا بیش از آنکه خودرو را از لحاظ فنی تقویت کنند، به ظاهر و زیبایی آن اهمیت می‌دهند.

کافی است زمانی که در خیابان هستید به خودروهای تیونینگ شده نگاه کنید. رینگ، لاستیک، لامپ، سیستم صوتی، اگزوز و هر قسمت از ظاهر خودرو حتی ارتفاع آن نیز به کل تغییر کرده است.

منبع: وبسایت نمایشگاه tunex.nikaatis.ir

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post سومین نمایشگاه بین المللی خدمات خودرو، تقویت، تزئین و خدمات وابسته appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست https://agrinstands.com/%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%d8%a7/ Wed, 19 Jul 2023 09:24:44 +0000 https://agrinstands.com/?p=45932 هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در تاریخ 26 الی 29 شهریور 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...

The post هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست iranplast2023

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۱۴۰۲ – IRAN PLAST 2023

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

نمایشگاه ایران پلاست

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه­ ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است. این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می ­رود و در بین نمایشگاه ­های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می­ شود.

این نمایشگاه ۱۶ دوره موفق را پشت سر گذاشته است. بر اساس برنامه ریزی­ های انجام شده، هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست شهریورماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه ­های بین المللی تهران در چهار گروه مواد اولیه، محصولات پیش ساخته و ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات و خدمات برگزار خواهد شد. قدرت گرفتن صنعت پلاستیک کشور تنها یکی از مزایای برگزاری این نمایشگاه بوده است. علاوه بر این در سایه برگزاری این نمایشگاه تشکل ­های مختلفی نیز به منظور حضور موثرتر بخش ­های مختلف صنایع پلاستیک شکل گرفت که زمینه ساز رقابت روزافزون و رونق بیشتر این صنعت شد.

منبع: وبسایت نمایشگاه ایران پلاست

نگاه سبز آگرین

برخی غرفه های انجام شده در نمایشگاه ایران پلاست گذشته توسط شرکت آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نساجی https://agrinstands.com/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%ac%db%8c/ Sun, 16 Jul 2023 11:58:47 +0000 https://agrinstands.com/?p=45925 بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نساجی در تاریخ 23 الی 26 مهرماه 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...

The post بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نساجی appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نساجی irantex2023

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نساجی ۱۴۰۲ – IRANTEX 2023

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه نساجی ۱۴۰۲

نمایشگاه بین المللی نساجی، یکی از مهمترین رویدادهای صنعت نساجی در ایران است که هر ساله در تهران برگزار می‌شود. در سال ۱۴۰۲، بیست و نهمین دوره این نمایشگاه در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه یک فرصت عالی برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان در صنعت نساجی است تا محصولات و خدمات خود را به نمایش بگذارند و با مشتریان جدید آشنا شوند. شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق نمایشگاه، تجارب و دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از آخرین تحولات و فناوری‌های جدید در صنعت نساجی مطلع شوند.

اهداف برگزاری نمایشگاه ماشین آلات و محصولات نساجی

در این نمایشگاه، شرکت‌ها می‌توانند ماشین آلات مواد اولیه، ادوات و تجهیزات نساجی، ماشین‌های گلدوزی و دوخت، محصولات نساجی و منسوجات خانگی را به نمایش بگذارند. این محصولات می‌توانند انواع پارچه، پوشاک، پتو، قالیچه و سایر محصولات نساجی باشند.

علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان بین المللی نیز در این نمایشگاه حضور دارند و محصولات و خدمات خود را به بازار ایران معرفی می‌کنند. این حضور بین المللی باعث تبادل فرهنگ و دانش در صنعت نساجی میان کشورها می‌شود و فرصتی مناسب برای ایجاد همکاری‌ها و تعاملات بین شرکت‌ها فراهم می‌کند.

نمایشگاه بین المللی محصولات نساجی یک فرصت بی‌نظیر برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان در صنعت نساجی است تا محصولات و خدمات خود را به نمایش بگذارند، بازار جدیدی را کسب کنند و از آخرین تحولات و فناوری‌های جدید در این صنعت آگاه شوند.

نگاه سبز آگرین

برخی غرفه های انجام شده در نمایشگاه بین المللی نساجی گذشته توسط شرکت آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نساجی appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران https://agrinstands.com/%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%a7%da%a9-%d8%a7%db%8c/ Sun, 09 Jul 2023 12:30:18 +0000 https://agrinstands.com/?p=45918 یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران در تاریخ 23 الی 26 مهرماه 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...

The post یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران - ایران مد iran mode

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران ۱۴۰۲ – IRAN MODE 2023

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران – ایران مد در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه پوشاک ۱۴۰۲

نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران – ایران مد، یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت مد و پوشاک در ایران است که هر ساله برگزار می‌شود. این نمایشگاه از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

این رویداد، فرصتی عالی برای تولیدکنندگان، فروشندگان، طراحان و علاقه‌مندان به صنعت مد و پوشاک است تا به روزترین محصولات، طرح‌ها و نوآوری‌های این صنعت را مشاهده و دریابند. بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و بین‌المللی در این نمایشگاه شرکت می‌کنند و محصولاتی از برندهای مشهور و معتبر را به نمایش می‌گذارند.

در این نمایشگاه، محصولات متنوعی از جمله لباس‌های زنانه، مردانه، بچگانه، لباس‌های ورزشی، لباس‌های مشاغل و اکسسوری‌های متنوع مانند کیف، کفش و جواهرات به نمایش گذاشته می‌شود. علاوه بر این، طراحان جوان نیز فرصتی را برای ارائه طرح‌های خلاقانه و نوآورانه خود دارند.

در این نمایشگاه، همچنین سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه مد و پوشاک برگزار می‌شود. این فعالیت‌ها فرصتی است برای به اشتراک گذاری دانش و تجربیات بین اعضای این صنعت و ارتقای سطح دانش فنی در این زمینه.

نمایشگاه بین المللی ایران مد، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای تجاری در ایران، فرصتی مناسب برای تبلیغات و فروش برای تولیدکنندگان و فروشندگان است. این رویداد، به عنوان یک پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و مشتریان علاقه‌مند در این صنعت عمل می‌کند و نقش مهمی در توسعه صنعت مد و پوشاک در ایران دارد.

نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران مد

در نمایشگاه ایران مد، همچنین فرصتی برای ارتباطات تجاری بین کشورهای مختلف فراهم می‌شود. شرکت کنندگان بین‌المللی می‌توانند با تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی همکاری کنند و روابط تجاری بین المللی را تقویت کنند.

به طور خلاصه، نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران – ایران مد یک رویداد مهم در صنعت مد و پوشاک در ایران است که فرصتی عالی برای به روز شدن درباره طرح‌ها و نوآوری‌های این صنعت فراهم می‌کند. این نمایشگاه علاوه بر اینکه فرصتی برای تبلیغات و فروش است، فرصتی هم برای ارتباطات تجاری و توسعه صنعت مد و پوشاک در ایران می‌باشد.

نگاه سبز آگرین

برخی غرفه های انجام شده در نمایشگاه ایران مد توسط شرکت آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار https://agrinstands.com/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81/ Sat, 08 Jul 2023 09:23:02 +0000 https://agrinstands.com/?p=45911 هشتمین نمایشگاه بین المللی HSE 2023 در تاریخ 13 الی 16 مهر 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار ی گردد...

The post هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار، ایمنی ، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات iran hse expo 2023

هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار، ایمنی ، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار، ایمنی ، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات ۱۴۰۲ – Iran HSE Expo 2023

هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار، ایمنی ، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی، مدیریت بحران و امداد و نجات

رسالت نمایشگاه HSE

رسالت این نمایشگاه ارتقاء سطح علمی، ارائه فن آوری های پیشرفته و تخصصی و معرفی تجهیزات شرکت های توانمند حوزه HSE، ترویج و توسعه تحقیقات و فعالیت های پژوهشی، تغییر نگرش های جدید در زمینه های ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست در تمامی صنایع و ارائه چشماندازی نوین در عرصه سلامت و بهداشت جامعه می باشد تا با حضور، تعامل و هم فکری بین صاحبان صنایع، محققان و صاحب نظران، گامی موثر در راستای ارتقاء استانداردهای مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست برداشته شود. در این مهم کلیه سازمان ها، شرکت ها، صنایع تولیدی و خدماتی ذینفع خواهند بود به همین منظور از شرکتها و سازمانهای مرتبط جهت حضور دعوت بعمل می آید.

ویژگیهای نمایشگاه HSE Expo

 • برخورداری از حمایت حوزه کارفرمایی(وزارت نفت و شرکت های تابعه، وزارت صنعت و معدن تجارت، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و …)
 • برنامه ریزی برای حضور و بازدید کارفرمایان و کارشناسان فعال در حوزه HSE
 • همزمانی برگزاری نمایشگاه با صنعت که با توجه به استقرار مناسب سالن ها در کنار یکدیگر بازدید را تا حد زیادی بالا خواهد برد.
 • هزینه های مناسب حضور در نمایشگاه
 • حضور گسترده و موثر مراکز دانشگاهی و آموزشی در نمایشگاه و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی در حاشیه نمایشگاه
 • گستردگی گروههای کالایی مرتبط با موضوع ایمنی، بهداشت، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات و در نتیجه حضور موثر شرکت ها، نهادها و سازمان های مختلف در این نمایشگاه

مدعوین و بازدید کنندگان

مدیران بحران استانداری های کل کشور ، مدیران HSE  شهرداریهای کل کشور، (مدیران عامل، پیشگیری، عملیات، تدارکات سازمان های آتش نشانی ، جمعیت هلال‏احمر و امدادونجات کل کشور )

مدیران بحران، ایمنی،آتش نشانی، ارتش، سپاه، نیروهای هوایی، دریایی و پدافندغیرعامل

سازمان میراث فرهنگی، سپاه پاسداران، سازمان بسیج مهندسین، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، مدیران ایمنی،آتش نشانی، HSE  و حراست پالایشگاه، پتروشیمی،شرکت های ملی نفت و گاز و صنایع وابسته، فولاد مبارکه، ذوب آهن، نیروگاه ها، ادارات کل زندان ها، فرماندهی نیروی انتظامی (آگاهی، راهور، فتا، پیشگیری، یگان ویژه)

مدیران ایمنی، آتش نشانی، HSE  و حراست کلیه وزارت خانه ها

بازدید اعضای ۳۵۰۰ نفری کانون انجمن های صنفی مسولین ایمنی دارای تایید صلاحیت

مراکز تحقیقات وزارت کار و بهداشت

مدیران ایمنی و تدارکات ادارات کل گاز، برق، آب منطقه ای

مدیران شرکت های خصوصی وفروشندگان لوازم ایمنی و آتش نشانی، شرکت شهرک های صنعتی، انبوه سازان، صاحبان صنایع سرمایه گزاران و کلیه مراکز و سازمان های فعال در حوزه ایمنی، آتش نشانی،  HSE

منبع: وبسایت نمایشگاه HSE 2023 isecexpo.com

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان https://agrinstands.com/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3/ Tue, 04 Jul 2023 11:00:23 +0000 https://agrinstands.com/?p=45884 بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهویه مطبوع در تاریخ 13 الی ۱۶ مهرماه 1402 ...

The post بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهویه مطبوع IHE 2023

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهویه مطبوع

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهویه مطبوع ۱۴۰۲ – IHE 2023

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهویه مطبوع در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ۱۴۰۲

نمایشگاه‌‌ فرصت بسیار ارزشمندی را برای صاحبان صنایع فراهم می‌آورد تا توانمندی‌ها، محصولات و دستاوردهای خود را در سطع وسیعی عرضه نمایند. نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران IRAN HVAC&R سالانه با حضور جمع کثیری از شرکت‌های صنعتی داخلی و بین‌المللی برگزار می‌گردد.

این نمایشگاه طی نوزده سال گذشته به عنوان بزرگترین رویداد تاسیسات در خاورمیانه، همواره با استقبال بی‌نظیر صاحبان صنایع مواجه بوده است. شرکت‌های صنعتی در این نمایشگاه محصولات، قابلیت‌های فنی و نوآوری‌های خود را به بازدیدکنندگان عرضه می‌نمایند و از تعامل با دست‌اندرکاران صنعت تاسیسات و فرصت‌های تجاری موجود بهره می‌گیرند.
بیستمین و دومین دوره نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز بکار می‌نماید و فعالان و صاحب‌نظران حوزه تأسیسات را در محیطی تجاری و تخصصی گرد هم می‌آورد. با امید به اینکه بتوانیم در این رویداد گسترده میزبان شما بوده و فرصت‌های تجاری ارزشمندی را برای شما خلق نماییم.

نمایشگاه تاسیسات ۱۴۰۲ – مزایای شرکت در نمایشگاه

• معرفی توانمندی‌ها و محصولات
• برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان
• شناخت رقبا و محصولات آنان
• ارتباط با تامین‌کنندگان مواد خام
• به‌روز رسانی دانش تخصصی
• فرصت جذب سرمایه‌گذار
• انعقاد قراردادهای متعدد

محورهای نمایشگاه صنعت تاسیسات

تجهیزات و سیستم‌های گرمایشی

دیگ آب‌گرم، دیگ بخار و دیگ روغن
سیستم های گرمایش از کف و گرمایش تابشی
سیستم‌های هوشمند کنترل گرمایش
انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
انواع سیستم های گرمایش داخلی
انواع آبگرمکن، شوفاژهای القایی، هیترها و…

تجهیزات و سیستم‌های سرمایشی و تهویه مطبوع

پکیج‌های سرمایشی، فن و فن کویل
کندانسور، پمپ‌های چگالنده سرمایشی و پمپ‌های حرارتی
سیستم‌های تهویه مطبوع، انواع هواکش و دمپر
دریچه تنظیم هوا، فیلتر هوا، پرده هوا، دوش هوا
سیستم‌های پالایش هوا، انواع هود، اتاق‌های پاک
سیستم‌های هوشمند کنترل سرمایش
سیستم‌های رطوبت زا، خشک کن و…

تجهیزات سردخانه‌ای و برودتی

انواع چیلر و برج‌های خنک کننده
سیستم‌های تبریدی مایع، یخ ساز و بستنی‌ساز
گازهای مبرد و سرد کننده، روغن‌های برودتی
فریزر، سردخانه، تجهیزات و ساندویچ پانل‌های سردخانه
سیستم های برودتی انتقال دما و سیستم های برودتی سیار
دستگاه‌های تبخیرکننده و کندانسورهای تبخیری
قطعات تبریدی سیستم‌های تهویه مطبوع
انواع ترموستات، لرزه گیر و تجهیزات مرتبط

انواع تجهیزات تاسیساتی، رادیاتور، پمپ، فیلتر، شیرآلات و …

انواع رادیاتور و حوله خشک کن
انواع شیرآلات ساختمانی و صنعتی، انواع پمپ و فیلتر
تجهیزات تصفیه آب، سیستم‌های فاضلابی و رسوب زداها
انواع عایق‌های صوتی و عایق‌های رطوبتی
بوستر، مشعل و تجهیزات اطفای حریق
مبدل‌ها و عایق‌های حرارتی و برودتی
ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری و…

انواع لوله و اتصالات

لوله و اتصالات پلیمری، پلی پروپلین و پلیکا
لوله و اتصالات فاضلابی و اتصالات جوشی
لوله و اتصالات دوجداره و چند لایه
لوله و اتصالات آهنی، چدنی، مسی و برنجی
لوله و اتصالات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
لوله و اتصالات انعطاف پذیر، انواع عایق لوله و اتصالات و…

تجهیزات الکترونیکی و سیستم‌های اتوماسیون

سیستم‌های روشنایی، امنیت و هشدار حریق
تابلو برق، کنتور و انواع کلید و پریز
تجهیزات و لوازم جانبی آسانسور
سیستم‌های کنترل هوشمند ساختمان و تأسیسات آن
انواع سیستم‌های کنترل ساختمانی تحت وب
سیستم‌های مدیریت انرژی، کنترل دما و…

گروه‌های خدماتی و پیمانکاری

شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی
خدمات تعمیر و نگهداری تأسیسات
سازمان‌های مالی و سرمایه‌گزاری
شرکت‌های مشاوره تحقیق و توسعه بازار
موسسات، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دانشگاه‌ها
مطبوعات، نشریات، وب‌سایت‌ها و رسانه‌ها

نگاه سبز آگرین

برخی غرفه های انجام شده در نمایشگاه تاسیسات توسط شرکت آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان https://agrinstands.com/%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%ba%d9%84/ Sat, 01 Jul 2023 08:34:01 +0000 https://agrinstands.com/?p=45878 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان در تاریخ 16 الی 19 شهریور 1402 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...

The post پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان ibex 2023

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان ۱۴۰۲ – IBEX 2023

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

نمایشگاه آرد و نان ۱۴۰۲

اولین نمایشگاه بین الملی صنعت نان (ibex2007 )در سال ۱۳۸۶ برگزار گردید که نقطه عطفی به جهت فرهنگ سازی مصرف نان صنعتی در کشور بود.

دومین نمایشگاه بین الملل صنعت نان (ibex2008) درسال ۱۳۸۷ با حضور گسترده شرکت های داخلی و خارجی با موفقیت برگزار گردید.

در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex2009) سازندگان ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات آرد، ماشین آلات بسته بندی، تولید کنندگان نان صنعتی، انواع آرد، خمیر مایه، انواع آنزیم، مشاوران صنعت نان، سازندگان سیلو، و صنایع وابسته آخرین دست آوردهای خود را به نمایش گذاردند.

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2010) شاهد حضور پر رنگ شرکت های خارجی در عرصه نان بود.

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2011) با حضور شرکت های داخلی و ارائه دست آوردها و نوآوری های ایشان در عرصه نان برگزار گردید.

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان (ibex 2012) نیز در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی با حضور قوی و پر رنگ شرکت های داخلی و ارائه دست آوردها و نوآوری های ایشان در عرصه نان برگزار گردید.

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان( ibex2013) سازندگان ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات آرد، ماشین آلات بسته بندی، تولید کنندگان نان صنعتی، انواع آرد، خمیر مایه، انواع آنزیم، مشاوران صنعت نان، سازندگان سیلو، و صنایع وابسته آخرین دست آوردهای خود را به نمایش گذاردند.

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (ibex2014) با دستاوردهای جدید شرکت های داخلی و خارجی رونق چشمگیری داشت.

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (ibex2015)مورد استقبال تعداد زیادی از شرکت ها از خارجی از ۲۷ کشور دنیا بود.

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (Ibex2016) با حضور ۱۱۵ شرکت داخلی و ۵۹ شرکت خارجی از ۱۶ کشور دنیا نوید بخش رونق هرچه بیشتر در این صنعت بود.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (ibex 2017) با حضور شرکت های داخلی و خارجی و ارائه دست آوردها و نوآوری های ایشان در عرصه آرد و نان برگزار گردید.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان (ibex 2019) با حضور شرکت های داخلی و خارجی و ارائه دست آوردها و نوآوری های ایشان در عرصه آرد و نان برگزار گردید.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات آرد و نان (ibex 2021)بارویکرد مانع زدایی ، پشتیبانی از تولید ملی و ایجاد بستر صادرات با حضور شرکت های داخلی و خارجی واستقبال کم نظیر متخصصین در عرصه آرد و نان برگزار گردید.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات آرد و نان (ibex 2022)در فضایی به وسعت ۶۸۰۰ مترمربع و و با حضور ۱۱۰ شرکت داخلی و خارجی در عرصه آرد و نان برگزار گردید و مشارکت کنندگان آخرین دستاوردهای خود در این صنعت در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی آرد و نان

– فرهنگ سازی و اصلاح الگوی تولید و مصرف غلات، آرد و نان

– افزایش سطح فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری در صنعت غلات، آرد و نان

– ایجاد بستر صادراتی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و شرکت های دانش بنیان

– بستر سازی لازم جهت ارائه حداکثری ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های صنعت غلات آرد ، نان ، ماکارونی و پاستا

– ایجاد بستر تعامل و همکاری های بیشتر در صنعت آرد و نان کشور

گروه های کالایی نمایشگاه IBEX 2023:

 1. نان صنعتی و نان شیرین
 2. ماشین آلات پخت نان، انواع آرد
 3. ماشین آلات آرد سازی، خمیرمایه و بهبوددهنده
 4. سیلو
 5. تجهیزات کافه قنادی
 6. تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط
 7. آنزیم های مصرفی در صنایع غذایی
 8. امولسیفایرهای خوراکی
 9. صنایع بسته بندی، سازمان ها و اتحادیه های مرتبط
 10. دکوراسیون
 11. قهوه،غلات افزودنی
 12. ماشین آلات بسته بندی غلات
 13. ماشین آلات فرآوری غلات، غلات خوراکی
 14. مشتقات غلات خوراکی
 15. ماکارونی،ماشین آلات تولید ماکارونی
 16. ماشین الات بسته بندی ماکارونی
 17. مشاوران صنعت نان و غلات
 18. لباس کار مرتبط
 19. مطبوعات و صنایع وابسته
 20. صنایع کترینگ مربوط به صنعت آرد و نان

فضای تحت پوشش: ۱۸۰۰۰ متر مربع

ساعات بازدید: علاقه مندان می توانند از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ از “پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان (IBEX2023)” از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید نمایند.

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران https://agrinstands.com/%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ Mon, 26 Jun 2023 13:09:32 +0000 https://agrinstands.com/?p=45859 سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران در تاریخ 1 الی 7 شهریورماه 1402 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد...

The post سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>
سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران 1402 iran handmade carpet 2023

سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران ۱۴۰۲ – Iran Handmade Carpet 2023

سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران در تاریخ ۱ الی ۷ شهریورماه ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه فرش دستباف ۱۴۰۲

 

نگاه سبز آگرین

جهت ورود به فرم سفارش طراحی غرفه، ویژه این نمایشگاه و دریافت تخفیف غرفه سازی بر روی دکمه مقابل کلیک نمائید سپس فرم را با دقت تکمیل و ارسال نمائید.

The post سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران appeared first on نگاه سبز آگرین.

]]>