1396-04-28
اطلاع رسانی نمایشگاه چاپ و بسته بندی شهرآفتاب به کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت

اطلاع رسانی نمایشگاه چاپ و بسته بندی به کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت

نمایشگاه چاپ و بسته بندی شهرآفتاب از ۲۰ الی ۲۳ مهر ماه و با مشارکت نمایشگاه دوسلدورف آلمان برگزار کننده بزرگترین نمایشگاه چاپ دنیا drupa برگزار می گردد...