1396-05-07
اطلاعیه شماره 2 نمایشگاه صنعت ساختمان غرفه ساز اختصاصی

اطلاعیه شماره ۲ – نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت نگاه سبز آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان به اطلاع می رساند برای سهولت در روند غرفه سازی و ثبت سفارش مشارکت کنندگان عزیز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از ...