مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

1396-05-15
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی IRANTEX نساجی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی IRANTEX

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات، خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی...
1396-05-17
تخفیف ویژه,بیست و سومین,نمایشگاه بین المللی,ماشین آلات,مواد اولیه,منسوجات خانگی,ماشین های گلدوزی,محصولات نساجی,نمایشگاه نساجی,تخفیف,غرفه ساز,غرفه ساز نمایشگاه,غرفه نمایشگاه,غرفه,خودساز,display,نمایشگاه

تخفیف ویژه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی

تخفیف ویژه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی...