مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2018-03-06
هدایای نمایشگاهی

هدایای ویژه هر نمایشگاه

شرکت نگاه سبز آگرین در نظر دارد در جهت خدمات تکمیلی نمایشگاهی خود برای اولین بار در ایران به عنوان تنها شرکت غرفه ساز و خدمات نمایشگاهی اقدام به تامین هدایای نمایشگاهی جهت سهولت در انتخاب هدایای خاص و منحصربه فرد نماید...
2018-06-17
شرکت در نمایشگاه

شرکت در نمایشگاه

2018-08-06
چگونه برند خود را در نمایشگاه معرفی کنیم

چگونه برند خود را در نمایشگاه معرفی کنیم

2018-08-14
مزیت استفاده از غرفه های دوستدار محیط زیست

۵ مزیت استفاده از غرفه های دوستدار محیط زیست