1396-05-15
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی IRANTEX نساجی

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی IRANTEX

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات، خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی...