نمایشگاه بین المللی تخصصی بازار گردشگری فرانسه که با نام " آی. اف. تی. ام. " یا "تاپ رزا" شناخته می‌شود ازتاریخ ۲۹ لغایت ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ۴ الی ۷ مهرماه ۹۶ در پاریس

نمایشگاه بین المللی تخصصی بازار گردشگری فرانسه که با نام ” آی. اف. تی. ام. ” یا “تاپ رزا” شناخته می‌شود ازتاریخ ۲۹ لغایت ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ۴ الی ۷ مهرماه ۹۶ در پاریس