نمایشگاه های صنایع کشاورزی و دامپروری

شرکت نگاه سبز آگرین دارای گرید A غرفه سازی نمایشگاه و دارای گواهینامه ساخت 1200 متر غرفه در هر نمایشگاه از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و کارنامه ساخت بیش از 1200 غرفه در سراسر ایران می‌باشد.

برخی غرفه های نمایشگاهی ساخته شده توسط شرکت آگرین در نمایشگاه های برگزار شده مربوط به صنایع کشاورزی و دامپروری در مدل های خودساز چوبی، Display و رپیدسیستم در زیر قابل مشاهده می‌باشد:

صنایع کشاورزی و دامپروری
غرفه های نمایشگاهی صنایع کشاورزی و دامپروری

غرفه خودساز چوبی ویژه

نمایشگاه های مربوط به بخش صنایع کشاورزی و دامپروری شامل:

  • نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی
  • نمایشگاه بین المللی دام و طیور
  • نمایشگاه بین المللی شیلات
  • نمایشگاه طیور و آبزیان
  • نمایشگاه نهاده های کشاورزی

گروه غرفه سازی نمایشگاه آگرین  مفتخر است در نمایشگاه‌های صنایع دامپروری و کشاورزی با شرکت‌های زیر همکاری داشته باشد:

غرب دانه – الوند پلاستیک – پارسیان چوب – سروش رشد – گیلک دانه – سم آوران ایلیا – سوربن شمال – باختر – جوانه خراسان – سپهر پارمیس – مانا مکث و بسیاری دیگر