غرفه سازی نمایشگاه آگرین

BOOTH DESIGN

انواع غرفه های نمایشگاهی

ALL KINDS OF
EXHIBITION STANDS

اجرای اصول حرفه‌ای غرفه سازی مطابق با اصول مدیریت نسل ۴

ART OF DESIGN

یکی از ویژگی‌های حضور در نمایشگاه، طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی است. با توجه به اهمیت غرفه در جذب نظر مشتریان و مخاطبان، طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی باید با رعایت اصول استاندارد و متناسب با اهداف شرکت کننده نمایشگاه صورت گیرد. انواع غرفه‌های نمایشگاهی شامل غرفه‌های فروش محصول، غرفه‌های معرفی محصول و غرفه‌های برندسازی هستند. هر کدام از این انواع غرفه‌ها به منظور رسیدن به هدف خاصی طراحی و اجرا می‌شوند.

شرکت غرفه ساز نمایشگاه