طراحی غرفه صرفاً برای حضور در کنار سایر رقبا

طراحی غرفه صرفاً برای حضور در کنار سایر رقبا

آخرین نوع طراحی غرفه مربوط به غرفه‌هایی است که هدف شرکت تنها حضور در میان رقبا است تا احساس شکست و نزول شرکت در ذهن رقبا ایجاد نشود. اینگونه غرفه‌ها غالباً طراحی معمولی دارند. مینیمال طراحی می‌شوند و اتاق جداگانه‌ای برای جلسات هیئت مدیره با مشتریان که غالبا مشتریان قدیمی هستند طراحی می‌شود.

بسیار توصیه می‌شود که به این سبک در نمایشگاه‌ها حاضر نشوید زیرا صرف نظر از نوع هدفتان، پول و سرمایه‌ای را جهت حضورتان در نمایشگاه صرف نموده‌اید که با این سبک طراحی، بی‌نتیجه نمایشگاه را به اتمام می‌رسانید.

غالبا شرکت‌های بزرگ و بی‌تحرک که به اوج بلوغ خود رسیده‌اند و دیگر تمایلی برای رشد ندارند از اینگونه غرفه‌ها استقبال می‌کنند. متاسفانه اکثر غرفه‌های طراحی شده در ایران نیز به این شکل هستند و به همین دلیل است که شرکت‌ها از حضور در نمایشگاه‌ها نتایج جذابی بدست نمی‌آورند و تقصیر را بر گردن اقتصاد شکست خورده ایران می‌اندازند!