طراحی غرفه برای شرکت‌های تازه وارد به بازار

شرکت‌های تازه وارد باید قبل از حضور در نمایشگاه‌ها، مطالعات دقیقی از خواسته‌های پنهان مشتریانشان در کنار مطالعات تخصصی در حوزه بازاریابی عصب پایه داشته باشند تا به درستی بدانند چه رنگ‌ها، صداها و بوهایی بصورت مستقیم بر ناخودآگاه مشتریانشان اثر می‌گذارد و مشتریان هدف خود را از بین انبوه مردم حاضر در نمایشگاه جذب نمایند. غالباً رنگ‌های شاد و تند به همراه موسیقی‌های حماسی می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای رسیدن به این هدف باشند اما توجه شود که این موضوعات باید به درستی مطالعه شوند تا سرمایه صاحبان کسب و کارهای کوچک از بین نروند و حداکثر اثرگذاری را داشته باشند.

از طرف دیگر حضور شرکت‌های تازه وارد و کوچک در نمایشگاه‌ها برای جذب مشتریان جدید و معرفی محصولاتشان است. اما نکته مهم در این میان آن است که بتوانند افراد زیادی را وارد غرفه‌شان نمایند و به اصطلاح غرفه خود را شلوغ نمایند تا حس کنجکاوی را در حضار تحریک نموده و محصولات خود را خواستنی جلوه دهند. روش‌های متعددی جهت رسیدن به این هدف وجود دارد که توضیح آن‌ها خارج از حوصله این مقاله است و در این مقاله صرفا به سرفصل‌ها اشاره خواهد شد تا آگاهی عمومی‌از نیازها افزایش یابد.

تخصصی‌ترین طراحی غرفه‌های نمایشگاهی مربوط به شرکت‌های تازه وارد است زیرا موفقیت یا شکست آتی این شرکت‌ها ارتباط مستقیمی در حصول نتایج مناسب ناشی از حضور در نمایشگاه‌ها یا تبلیغات مستقیم دارد.

در نمایشگاه‌ها برای جذب مشتریان جدید و معرفی محصولات نکته مهم این است که بتوانند افراد زیادی را وارد غرفه‌شان نمایند و به اصطلاح غرفه خود را شلوغ نمایند تا حس کنجکاوی را در حضار تحریک نموده و محصولات خود را خواستنی جلوه دهند.

در صورتی که نتایج دلخواه کسب گردد شرکت به اصطلاح ره صد ساله را به یکباره طی نموده و در صورت شکست، منابع مالی قابل توجهی را از دست خواهد داد.

لذا برای حصول نتایج درست از حضور در نمایشگاه موضوعات زیر حداقل دو ماه قبل از حضور در نمایشگاه باید مطالعه شوند و بر مبنای نتایج آنها غرفه ساخته شود:

  • نیازهای پنهان مشتریان
  • ارزش‌های پیشنهادی محصول/ خدمات پس از فروش و نحوه توضیح آن در نمایشگاه
  • مزیت‌های رقابتی محصول و نحوه به نمایش گذاشتن کلیه مزیت‌های کلیدی محصول
  • مطالعه روش‌های اثر گذاری بر ناخودآگاه مشتریان و تدوین استراتژی به تصویر کشیدن و اجرا نمودن نتایج
  • تدوین هویت برند شرکت
  • طراحی هویت بصری شرکت متناسب با مطالعات انجام شده
  • طراحی کاتالوگ‌های متناسب با مطالعات انجام شده (چاپی یا دیجیتالی)
  • تدوین استراتژی مذاکره، پرزنت شرکت و محصولات متناسب با مطالعات انجام شده
  • تدوین استراتژی یکپارچه سازی هویت بصری، پوشش پرسنل و مدیران
  • طراحی تیزرهای تبلیغاتی متناسب با مطالعات انجام شده

موضوعات فوق مهمترین نکاتی هستند که باید رعایت شوند و علاوه بر آنها موضوعات متعدد دیگری نیز هستند که در بهبود حضور در نمایشگاه‌ها به شرکت‌های تازه وارد کمک می‌کنند.