غرفه فروش محصول و خدمات

طراحی غرفه جهت فروش محصول

چهارمین هدف از حضور در نمایشگاه‌ها، فروش محصولات است. این گروه از نمایشگاه‌ها بیشتر منحصر به نمایشگاه‌های فصلی و پایان سال می‌باشد و بهتر است تا شرکت‌هایی که در نمایشگاه‌های تخصصی شرکت می‌کنند از این هدف دوری نمایند. تفاوت این دسته از غرفه‌ها با سایرین این است که برای حرکت حاضران در نمایشگاه مسیر طراحی شود بگونه ای که فرد وقتی که وارد غرفه می‌شود طی یک مسیر از پیش تعیین شده اما ناملموس از کل غرفه بازدید نماید.

در طی مسیر نیز موضوعات جذاب و متنوعی وجود داشته باشد تا نگاه و ذهن مخاطب را درگیر خود نماید بگونه‌ای که مدت زمان حضور وی در غرفه را به حداکثر خود رساند. طراحی این دسته از غرفه‌ها نیازمند طراحی دقیق غرفه بر اساس نقاط کانونی، نقاط کلیدی و نقاط کور غرفه است تا با جانمایی درست محصولات در غرفه چشم مخاطب را درگیر نماید.

از طرفی در اینگونه غرفه‌ها پذیرایی دائمی وجود دارد تا حاضران در غرفه حین بازدید از محصولات ناخودآگاهشان منحرف شده و محصولات موجود را با سایر محصولات رقبا مقایسه نکنند. طراحی نوع پذیرایی و طعم آن در این غرفه‌ها بسیار مهم و حیاتی است.

یکی از نکات مهم در طراحی اینگونه از غرفه‌ها وجود و جانمایی درست افرادی است که حضار بتوانند از آنها سوالات خود را پرسیده و قانع شوند. این افراد باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند که عبارتند از:

  • ذاتاً خوش رو و خوش اخلاق باشند و رفتار خوب آنها ذاتی باشد نه به واسطه اجبار محیط.
  • ترجیحاً صورت گرد با بینی کوچک یا متوسط داشته باشند.

    طراحی غرفه جهت فروش محصول

  • خانم‌ها آرایش بسیار ملایم و خنثی داشته باشند.
  • لباس این افراد ساده، نیمه رسمی و مرتب باشد.
  • قد این افراد متوسط رو به بلند باشد.
  • صدایی رسا و شمرده داشته باشند.
  • دانش خیلی زیادی نسبت به محصول داشته باشند (قبل از نمایشگاه آموزش‌های تخصصی ببینند).
  • از اصول متقاعد‌سازی رایج در بین فروشندگان استفاده نکنند و بگونه‌ای محترمانه و ناملموس این موضوع را به مشتری منتقل نمایند که محصول با ارزش است و خرید آن منافع زیادی را برایش به همراه دارد.

همچنین این افراد باید در جایگاه‌های مخصوص خود از از قبل طراحی شده‌اند قرار گیرند. این جایگاه‌ها بر اساس نقاط کانونی محیط طراحی می‌شوند.