نمایشگاه های صنایع پزشکی و آرایشی و بهداشتی

شرکت نگاه سبز آگرین دارای گرید A غرفه سازی نمایشگاه و دارای گواهینامه ساخت 1200 متر غرفه در هر نمایشگاه از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و کارنامه ساخت بیش از 1200 غرفه در سراسر ایران می‌باشد.

برخی غرفه های نمایشگاهی ساخته شده توسط شرکت آگرین در نمایشگاه های برگزار شده مربوط به صنایع پزشکی و آرایشی و بهداشتی در مدل های خودساز چوبی، Display و رپیدسیستم در زیر قابل مشاهده می‌باشد:

 
 

 

 

صنایع پزشکی و آرایشی و بهداشتی
غرفه های نمایشگاهی صنایع پزشکی و آرایشی و بهداشتی

غرفه خودساز چوبی ویژه

نمایشگاه های مربوط به بخش صنایع پزشکی و آرایشی و بهداشتی شامل:

  • نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی
  • نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی
  • نمایشگاه بین المللی داروسازی
  • نمایشگاه بین المللی ایران هلث
  • نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی

گروه غرفه سازی نمایشگاه آگرین  مفتخر است در نمایشگاه‌های صنایع با شرکت‌های زیر همکاری داشته باشد:

وزارت بهداشت – جام آدینه مارال – بنام آوران مهشید – داروسازی پورسینا – آسیا گلدمن – نیک پویان و بسیاری دیگر