غرفه لانچ محصول

طراحی غرفه جهت نمایش محصول (محصولات) جدید

سومین گروه غرفه‌ها، غرفه‌های لانچ یا نمایش محصولات جدید است. در این غرفه‌ها، هدف شرکت فروش محصولات جدید نیست زیرا ممکن است در زمان برگزاری نمایشگاه اصلاً آن گروه یا نمونه محصول تولید نشده باشد.

با توجه به تنوع در اهداف، طراحی نیز تغییر می‌نماید. توجه شود در هر هدف، موضوعاتی مهم می‌باشند و قرار است تا ناخودآگاه مشتریان روی آن موضوعات تمرکز نمایند لذا جزئیات هر طراحی با سایر طراحی‌ها بعضاً تفاوت‌های چشمگیر خواهد داشت.

هدف اصلی اینگونه غرفه‌ها عبارتند از:

  • نمایش قدرت تکنولوژیک و دانش شرکت
  • نمایش محصولات آینده و آماده‌سازی ذهن مشتریان جهت تغییر مسیر حرکت بازار
  • نمایش محصولاتی که به زودی می‌آیند و نمایندگان برای ثبت سفارش اقدام نمایند.
  • گول زدن ذهن رقبا و تغییر نادرست ذهن آنها در مسیر غلط
  • معرفی محصولات احتمالی آینده و کسب بازخورد مشتریان از این دسته از محصولات جهت انجام اصلاحات احتمالی بر روی محصول