نمایشگاه های صنایع مواد غذایی

شرکت نگاه سبز آگرین دارای گرید A غرفه سازی نمایشگاه و دارای گواهینامه ساخت 1200 متر غرفه در هر نمایشگاه از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و کارنامه ساخت بیش از 1200 غرفه در سراسر ایران می‌باشد.

برخی غرفه های نمایشگاهی ساخته شده توسط شرکت آگرین در نمایشگاه های برگزار شده مربوط به صنایع مواد غذایی در مدل های خودساز چوبی، Display و رپیدسیستم در زیر قابل مشاهده می‌باشد:

صنایع مواد غذایی
غرفه های نمایشگاهی صنایع

غرفه خودساز چوبی ویژه

غرفه رپید سیستم

خدمات غرفه سازی آگرین

نمایشگاه های مربوط به بخش صنایع شامل:

  • نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی – آگروفود
  • نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات
  • نمایشگاه بین المللی لبنیات
  • نمایشگاه بین المللی صنعت نان
  • نمایشگاه بین المللی خشکبار

گروه غرفه سازی نمایشگاه آگرین  مفتخر است در نمایشگاه‌های صنایع با شرکت‌های زیر همکاری داشته باشد:

شونیز – مبنا – می ماس – هراز – کره آذربایجان – سپاس سپهر سپنتا (خرمای ساغر) – زرشاد – کاساندا – چای فومنات – آریا کرخه زرین – زرین البرز ایرانیان – کوشا تجارت سدید – مرباپزان آمل (آیش) – آرتین شیمی – آی سودا – شانا – ماجو – آرنیکا – مزمز – آناتا – طلوع زرین آذربایجان – کره ماهور – کره عالیجناب – نامی نو و بسیاری دیگر