نمایشگاه های صنایع خودرو و حمل و نقل

شرکت نگاه سبز آگرین دارای گرید A غرفه سازی نمایشگاه و دارای گواهینامه ساخت 1200 متر غرفه در هر نمایشگاه از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و کارنامه ساخت بیش از 1200 غرفه در سراسر ایران می‌باشد.

برخی غرفه های نمایشگاهی ساخته شده توسط شرکت آگرین در نمایشگاه های برگزار شده مربوط به صنایع خودرو و حمل و نقل در مدل های خودساز چوبی، Display و رپیدسیستم در زیر قابل مشاهده می‌باشد:

صنایع خودرو و حمل و نقل
غرفه های نمایشگاهی صنایع خودرو و حمل و نقل

غرفه خودساز چوبی ویژه

نمایشگاه های مربوط به بخش صنایع خودرو و حمل و نقل شامل:

  • نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو
  • نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
  • نمایشگاه بین المللی حمل و نقل
  •  حمل و نقل و خودرونمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
  • نمایشگاه خودرو

گروه غرفه سازی نمایشگاه آگرین  مفتخر است در نمایشگاه‌های صنایع حمل و نقل و خودرو با شرکت‌های زیر همکاری داشته باشد:

ایران خودرو – لوکوموبیل – راژمان کبیر – بسپار گستر کاوه – فرمان خودرو سپاهان – طراحان نوین مدار – پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب – خودرو سازی بهمن – ویستا ویژن – دوارسازان آپادانا – آسیا ناما – آسیا بسپار گستر و بسیاری دیگر