نمایشگاه های صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکت نگاه سبز آگرین دارای گرید A غرفه سازی نمایشگاه و دارای گواهینامه ساخت 1200 متر غرفه در هر نمایشگاه از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و کارنامه ساخت بیش از 1200 غرفه در سراسر ایران می‌باشد.

برخی غرفه های نمایشگاهی ساخته شده توسط شرکت آگرین در نمایشگاه های برگزار شده مربوط به صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدل های خودساز چوبی، Display و رپیدسیستم در زیر قابل مشاهده می‌باشد:

صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات
غرفه های نمایشگاهی صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات

غرفه خودساز چوبی ویژه

نمایشگاه های مربوط به بخش صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل:

  • نمایشگاه بین المللی الکامپ elecomp
  • نمایشگاه بین المللی تلکام telecom
  • نمایشگاه بین المللی پژوهش
  • نمایشگاه بین المللی تکنولوژی

گروه غرفه سازی نمایشگاه آگرین  مفتخر است در نمایشگاه‌های صنایع ارتباطات و اطلاعات با شرکت‌های زیر همکاری داشته باشد:

شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات – یکتانت – تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – فوران تیما – شبکه گستر کایر – دیبا کام پردازش – سیستم نگار – آلجا – محاسبان – فست کلیک – مگنت و بسیاری دیگر